Sáng ngày 15/10/2014, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lễ khai giảng khóa học K55, năm học 2014 - 2015. BBT Website trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai giảng năm học của NGƯT. TS. Nguyễn Văn Bao, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

 

NGƯT.TS Nguyễn Văn Bao, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường phát biểu

tại Lễ Khai giảng khóa học 55 và năm học 2014 - 2015